Maatschappelijk Betrokken

Maatschappelijk Betrokken
Organisatiebureau Njoy & Party draagt Stichting Domiliana een warm hart toe. Wij zetten ons belangeloos in voor dit goede doel.  Daarnaast doneren wij een deel van onze omzet aan dit goede doel. Op deze manier geven wij wat terug aan de maatschappij.

Inspiratiebron zijn Thessa’s opa en oma Latupeirissa
Inspiratiebron voor de stichting is een Moluks echtpaar (Dominggus & Juliana Latupeirissa) van de eerste generatie, dat in 1951 gedwongen van Indonesië naar Nederland is gekomen. Dominggus en Juliana lieten in hun dorp van herkomst onder meer een ouderlijke woning en diverse plantages achter, waaronder een kruidnagelplantage. Vanaf de jaren ’70 gingen zij jaarlijks met vakantie naar hun dorp van herkomst op de Molukken. Met de oogst en de opbrengsten van de kruidnagels, zetten zij kleinschalige projecten op.

Missie Stichting Domiliana
Stichting Domiliana zet zich samen met haar donateurs in voor de Molukken in Indonesië. De mensen op de Molukken zelf spelen daarbij de hoofdrol. Onze missie? Bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke, economische én educatieve ontwikkeling op de Molukken. Oftewel: bijdragen aan een beter bestaan. Om dat te bereiken koppelen wij de initiatieven en plannen van de mensen op de Molukken aan geld, spullen en kennis uit Nederland.

Is ontwikkelingshulp op de Molukken echt nodig?
Ja, dat is zeker nodig. Op de Molukken heerst er armoede. En het is moeilijk om die armoede zelfstandig te doorbreken. Want er zijn nu eenmaal bepaalde omstandigheden die de mensen hun kansen ontnemen, zoals:
– kinderen die moeten werken in plaats van leren omdat het gezin anders niet rondkomt;
– banken die extreem hoge rentes op leningen vragen of;
– scholen die onvoldoende geld hebben voor goed lesmateriaal.

Wij willen de mensen op de Molukken kansen geven. Zodat zij ondanks de omstandigheden, in staat zijn om zich op eigen kracht te ontwikkelen. Want aan creativiteit en wilskracht ontbreekt het de mensen namelijk niet. De belangrijkste voorwaarde van onze hulp is dat de uitvoering van een bepaald idee of project de Molukse aanvrager – en het liefst ook zoveel mogelijk anderen – óók in de toekomst verder helpt.